Wstążki mini

Wstążki

Wstążki do gimnastyki artystycznej, tańca lub zabawy

Ćwiczenie ze wstążkami pomaga rozwijać grupę mięśniową,
ćwiczy sprawność ruchową oraz rozwija talenty artystyczne.