Zwroty/wymiana

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ze strony strony www.profekta.pl podany w niniejszym Regulaminie, wraz z dowodem zakupu.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: – śladów wskazujących na użytkowanie, np. zabrudzeń lub uszkodzeń, – uszkodzonych nie z winy Sprzedającego, – towarów wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta, – zwrotu towaru bez dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT).
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot (odesłanie rzeczy do Sprzedawcy) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia (liczy się data nadania). Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: PROFEKTA sp z o.o. ul. Wolności 12 , 32 590 Libiąż
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki należy dołączyć dowód sprzedaży (paragon lub fakturę VAT).
6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7. Zwrot środków pieniężnych następuje na konto bankowe podane przez odstępującego od umowy lub w inny ustalony indywidualnie sposób.
8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w przypadku zagubienia przesyłki przez firmę transportową.